fbpx

Tveka inte att hjälpa någon i nöd!

Har du någon gång blivit vittne till att någon har blivit attackerad eller utsatt för övergrepp men valt att inte ingripa? Som på reflex har kanske tankar dykt upp såsom ”Det berör inte mig”, ”Jag vill inte bli involverad”, ”Kanske blir jag utsatt om jag försöker ingripa”.

Tänk om nästa gång, om en person är oförmögen att försvara sig så har du rätt att agera åt den personen. Du övertar den personens rätt till nödvärn.

Kortfattat betyder nödvärn att du utför en brottslig handling för att skydda dig själv, någon annan eller något. Att agera i nödvärn anses inte vara ett brott och du kan inte bli straffad för din handling. Nödvärn kan användas om du till exempel blir misshandlad, blir utsatt för våldtäktsförsök eller om du hindrar någon att ta sig in i ditt hus.

Dessa fyra situationer kan ge dig rätt till att använda nödvärn:

    1. Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.
    2. Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.
    3. Den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller båt.
    4. Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Men tänk på att du får bara utöva våld i samma omfattning som du eller den du försvarar blir utsatt för.

Nödvärnsrätten regleras av lagen 24 kap 1 § st 1 brottsbalken

 

Ta del av mer material om nödvärn:

Video: Advokatsnack! Om Nödvärn

Artikel: Vad är nödvärn och vad säger lagen?

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Godkänd genom att klicka på 'Acceptera' knappen.