Integritetspolicy

Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss och vi hanterar uppgifterna med största respekt och hänsyn i enlighet med GDPR. När du utför ett köp i vår shop godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar till oss för att kunna genomföra ett köp, dessa uppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal.

Varför lagrar vi personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter för att kunna upprätta och/eller bibehålla vår kontakt. Vi lagrar bara information i de fall vi har fått samtycke.

Ta del av eller ändra lagrade personuppgifter?

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har lagrat hos oss. Om uppgifterna vi har lagrat är felaktiga eller ofullständiga, kan du begära att vi rättar informationen, begränsar eller tar bort den.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter. För att återkalla ditt samtycke kontakta oss via e-post hello@femalesafe.com

För mer information om dataskydd besök Datainspektionens hemsida