fbpx

PTSD – vanlig reaktion efter sexuella övergrepp

En stor andel av dem som utsatts för sexuella övergrepp drabbas någon gång efter övergreppet av allvarliga psykiska stressreaktioner s.k. PTSD. Symptomen på PTSD visar sig vanligtvis några veckor efter, men ibland kan det dröja flera månader. I vissa fall flera år.

Vad är då Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD?

PTSD är en form av ångeststörning eller trauma- och stressrelaterat syndrom som kan uppkomma efter ett trauma, i synnerhet sådana som innefattat dödshot alternativt varit katastrofartade, samt sexualiserat våld. Risken att utveckla PTSD är störst efter en våldtäkt. Det som triggar igång stressyndromet kan vara händelser som påminner om det man varit med om. Traumat återupplevs och man känner starkt av skräck eller vrede. Du kan läsa mer om PTSD på Vårdguiden

Vanliga symptom

PTSD yttrar sig på olika sätt, men har alltid inslag av dessa psykiska symtom:

  • Att man återupplever traumat genom flashbacks dvs. återkommande och påträngande minnesbilder. Det kan ske både när man är vaken och när man sover, då i form av mardrömmar.
  • Undvikande av allt som påminner om traumat. Det kan leda till att man isolerar sig från familj, vänner och arbetskamrater.
  • Överdriven vaksamhet. Det kan göra att man blir onormalt lättskrämd och lättirriterad. Man kan få omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.
  • Minnesförlust. Den kan vara total och är oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

PTSD är en plågsam, handikappande och farlig diagnos. Både för individen som lider mycket och upplever en försämrad livskvalitet, men även för samhället som betalar stora summor varje år i form av sjukvårdskostnader och mediciner. Trots att PTSD orsakar stort lidande så är det många drabbade som inte kopplar samman sitt dåliga mående med sitt historiska trauma, vilket resulterar i att de söker hjälp för andra psykiska eller fysiska åkommor och i värsta fall inte söker hjälp alls. Personer som lider av PTSD begår oftare självmord och överkonsumerar alkohol eller andra typer av droger. De utvecklar dessutom i högre utsträckning än andra olika typer av psykiska sjukdomar, exempelvis depression.

Lady Gaga öppen med sina mentala ohälsa

Artisten Lady Gaga lider av PTSD. Som 19-åring utsattes hon för en våldtäkt, en händelse som kan ha utlöst hennes mentala ohälsa.

I ett öppet brev skrev hon:

 

”I fem års tid har jag sökt svaret på min kroniska smärta och den förändring jag känt i min hjärna. Idag mår jag äntligen tillräckligt bra för att berätta om min mentala ohälsa. Det finns en hel del skam kopplad till psykisk sjukdom, men det är viktigt att veta att det finns hopp och möjlighet till återhämtning”, skrev hon bland annat.

Det finns hjälp att få

Majoriteten av befolkningen upplever under sitt liv minst en potentiell traumatisk händelse. De flesta som drabbats återhämtar sig över tid, trots att man till en början kan uppleva sömnsvårigheter och ångest, samt avskärmar sig från omgivningen. Om man ett år efter händelsen fortfarande lider av exempelvis mardrömmar och undviker vissa situationer så är man med stor sannolikhet i behov av professionell hjälp.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en framgångsrik behandling för de som lider av PTSD. Idag finns flera KBT-behandlingar, gemensamt för de olika metoderna är att de undersöker och konfronterar saker som påminner om traumat i en trygg miljö och försöker ändra patientens icke-fungerande strategier för att hantera sitt problem.
Läs mer om kognitiv behandling mot PTSD

Foto av Leah Kelley, Pexels samt Birth Movies Death

Relaterade artiklar:

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Godkänd genom att klicka på 'Acceptera' knappen.