Plegium Smart Försvarsspray

Se illustrationsvideon om hur man använder Plegium Smart Försvarsspray?
”Tack till PLEGIUM

Tags: Försvarsspray / Plegium Smart