Överfallslarm Screamer 140 dB

Om överfallslarmet Screamer och hur det används.

Tags: Bodyguard / Överfallslarm / Screamer